Đại học Bách khoa
Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Bách khoa
Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Bách khoa
Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Đại học Bách khoa, tiền thân là Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ thuật và Văn hoá Bách khoa, được đổi tên theo Quyết định số 2853/QĐ-ĐHBK-TCHC do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa ký ngày 26 tháng 10 năm 2016.

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Đại học Bách khoa có các chức năng sau:

  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu về phương hướng phát triển các chương trình đào tạo nguồn nhân lực bao gồm: các lớp chứng chỉ nghề, các chương trình dịch vụ hợp tác ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ và hỗ trợ phát triển cũng như cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và dạy nghề.
  • Đầu mối quản lý hành chánh và tổ chức vận hành bộ máy quản lý thực hiện các chương trình đào tạo nguồn nhân lực của Trường Đại học Bách khoa.
  • Đầu mối quản lý và cấp các chứng chỉ ngắn hạn của Trường Đại học Bách khoa.

Nhân sự của Trung tâm bao gồm:

        1. Giám đốc: PGS-TS Trần Thiên Phúc

             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        2. Phó Giám đốc: ThS. GVC Lê Thái Thanh

            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        3. Thư ký Trung tâm: KS. Nguyễn Khánh Vân

            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.